Vår framtid

Berättat av Liv och tid

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag tänker mycket på arbetslösheten i Sverige och hur media och politiker och samhället pratar om människor som saknar arbete. Jag skulle vilja ändra på hur vi ser på detta. Om det finns en massa jobb som arbetssökande människor verkligen skulle kunna ta, varför delar vi då inte bara ut jobben? Ungefär som till högstadieelever eller gymnasister som får sommarjobb. Men till vuxna. Vi skulle kunna låta arbetssökande människor välja mellan lite olika jobbinriktning, t.ex. vård, bussförare, mekaniker, skolpersonal, eller vilka yrken det kan vara, och så bara dela ut jobben. Arbetssökande människor har fått oproportionerligt mycket ovett. Vi borde sluta klaga på arbetssökande människor och istället dela ut jobben, om de nu verkligen finns. Jag är övertygad om att de flesta skulle bli både lättade och mycket glada (om det var ett jobb man kände att man kan utföra väl och en tillräcklig lön som man kan betala boendekostnad, mat, vanliga räkningar och annat basalt som vi alla behöver i livet). Jag skulle verkligen önska att vi slutade att stänga ute människor och klanka ner på dem, och istället bjuda in dem och räkna med dem på ett rättvist sätt.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Mera fokus på tillit, relationer, gemenskap. Mera lösningsfokuserat och att medierna berätta mera om alla goda exempel som finns i hur vi skapar fred och välstånd och hållbarhet, för alla i världen och landet.

Jag vill att det är fred och att människor ska ha fått lära sig att lösa konflikter med hjälp av dialog. Att vi verkligen får gedigen övning i att lyssna, berätta och komma överens. Att våldets språk ska minska, och att människor som bär på trauman alltid ska få den hjälp de behöver för att läka. Så att ingen behöver ärva psykisk ohälsa och våld.

Jag skulle vilja att alla blodiga krig som pågått i generationer skulle få ett fredligt slut. Och att människor kan samsas på sätt som känns okej för alla parter. Skulle vilja att vi alla över hela jorden fick lära oss att hämnden inte är ljuv, och att det finns bättre sätt att läka och komma vidare.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Om 150 år har vi äntligen insett vad som är viktigt. Vi tar hand om naturen på ett bra sätt, och ser till att alla har det bra, för vi vet och förstår att om någon har det dåligt så påverkar det oss alla i slutänden. Vi har förstått, och börjat leva efter detta, att ta de viktiga frågorna kring att skapa ett gott liv för varje person, på allvar. Vi är också mycket mera öppna för frågorna kring döden, livet, kärleken, språket, konsten, de existentiella frågorna osv.

Publicerat

7 november 2023

Berättat av

Liv och tid

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00608

Andras önskningar om framtiden

Gör som 760 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 760 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!