Vår framtid

Berättat av Lotta Mattsson

Kvinna. Född 7 december 1948. Konstnär /pensionär. Väsyerås.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Bostadsfrågan.

För tillfället delar jag bostad med den man jag är skiljd från sedan 2018.

Han totalvägrar att diskutera eller samarbeta kring detta.

Jag vill få detta ordnat snarast.

Jag vill oxå resa oftare till mina väninnor som bor på annan ort än vad jag gör.

De senaste åren kring Coronan har det blivit alltmer sällan.

Livet stannade upp då. Trots att jag inte isolerade mig helt och hållet, jag gick på möten, besökte barn och barnbarn, vaktade på Västerås Konsthall som vi höll öppen hela tiden men med hänsyn till de rådande restriktionerna, så påverkade det väldigt mycket ,allt detta myckna tal om att hålla avstånd, akta oss, inte besöka eller krama sin mormor. Det blev en nertonad stämning som varit och är svår att ta sig ur.

Min önskan är att jag och den man jag inledde en relation med under pandemin skall hitta ett torp att hyra där vi kan tillbringa gemensam tid.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Omvärlden är alldeles för osäker, med krig, oroligheter, konflikter, NATO-medlemskapsfrågan osv.

Sjukvård, mödravård och äldrevård är frågor som måste tas på allvar av politiker och andra styrande. Detta måste förbättras radikalt.

Vi kan inte fortsätta med de nerskärningar som nu pågår.

Skolan måste oxå förbättras så att alla barn får det stöd de behöver. Så att alla barn kan gå ut ur skolan med goda läs-och skrivkunskaper.

Sluta använda datorer i undervisningen. Satsa på estetiska ämnen så att de lär sig att använda sina händer. Att teckna, måla, skriva för hand osv.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Se mina synpunkter i förra frågan.

Konsumtionen bör dras ner på . Som det nu är finns det på tok för mycket onödigt som konsumeras.

Vi måste fokusera på miljön och klimatet om vi skall ha en framtid alls.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Jag vill att vi skall ha kommit fram till ett samhälle som gynnar dess människor.

Med ett hållbart klimat, en ren natur där vi inte slösar och överkonsumerar varken varor, resor eller tjänster.

Där vi tar hänsyn till och tar vara på djur, natur och människor. Att alla skall ha livskraftiga miljöer utan nersmutsning i luft, jord och vatten.

Att allt levande skall tas om hand och vårdas.

Att de ”mjuka” värdena skall få företräde framför snöd ekonomisk vinning.

Det önskar jag alla som kommer efter mig.

Publicerat

13 april 2023

Berättat av

Lotta Mattsson

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00278

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 779 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 779 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!