Vår framtid

  • JJ

Berättat av Marita Gustafsson Jenadri

Kvinna. ”Flâneuse”. Stockholm.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag uppskattar mer än någonsin en öppen värld. Åter kan man resa efter Covid och en känsla av normalitet smyger sig in trots dagsrapporter om kriget i Ukraina. Mitt privata liv berörs inte direkt av de tidningsrubriker som fyller pressen. Egentligen är det långt mellan det lilla livet och rubrikvärlden. Jag är glad över att leva i en tidsålder av digital ”rikedom” och att gamla normer fått ge vika för nya tankar.Oavsett var man lever finns en sorts attityd om att man har makt över sina tankar och reaktioner. Det finns inte bara givna alternativ.-Det är dock uppenbart att dagens verktyg gentemot kriminalitet som välfärdsbrott och annat inte är tillräckliga och att nya lösningar behövs.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

För min personliga del fungerar det mesta. Däremot förmedlar media ibland nattsvarta bilder.

Med tanke på det borde man hitta nya lösningar inom vården; kanske landstingen spelat ut sin roll? Dessvärre har en generation blivit rikare via bostadskarriär istället för eget arbete och sparande. Blickarna bör höjas och kanske bl a Wien kan ge nya impulser vad gäller bostadspolitik.-En förlegad syn på dödshjälp råder i Sverige vi har mycket att lära från Holland och andra länder. Jag har svårt att förstå den svenska trögheten i denna fråga.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Mycket fungerar förvånansvärt bra men revidering av bostadspolitik, kriminalvård och vård behövs. Gör sparande lönsamt igen! Straff finns som allmän-och individualpreventivt verktyg men också för att skydda samhället från utsatthet av brott. Det senare behöver beaktas mer.

Gör vården likvärdig över hela landet.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

En fredlig och globalt samarbetande värld där människans enorma tekniska framsteg verkligen kommer mänskligheten till gagn. Att väpnade konflikter tillhör historien. Att människan använder sin stora potential till ”största möjliga lycka till största möjliga antal!”

Publicerat

4 maj 2023

Berättat av

Marita Gustafsson Jenadri

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00372

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 760 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 760 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!