Vår framtid

Berättat av Pelle

Man. Född 12 januari 1964. Själavårdare. Uppsala.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Det finns inget perfekt samhälle. Men vårt sätt att ta ansvar och hantera våra resurser brister ganska så rejält.

Det står inte så bra till med den existentiella hälsan. Och jag skulle tro att det beror på den extrema individualiseringen då människor upplever att de inte är en omistlig del av ett sammanhang. Det kan vara en följd av sekulariseringen och att inte längre ha gemensamma ritualer för att hantera livshändelser, och avsaknaden av ett språk för andliga ting. Även idealet är att vara framgångsrik på både pengar, skönhet och berömmelse, är synnerligen svåruppnåeliga mål för de flesta av oss.

Skolan har segregerats och misslyckats, och skolsystemet skapar onödig stress, samtidigt som bildningsnivån sjunker. Smartphones och annan teknologi gör att många inte lever i nuet utan överbelastas av intryck. Många får ofta för lite tid för relationer, vila, lek och eftertanke.

Samtidigt finns det ett förakt för praktiskt arbete. Som om det inte skulle behövas ordningspoliser, hantverkare eller servicepersonal. Många pressas till fel utbildningar, när alla ska in på universitetet trots att deras begåvning mer ligger på det praktiska planet.

Och så har vi en miljö och klimatkris. Som även denna skapar ångest, förutom de rent fysiska hoten mot vår värld.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Vi kommer att ha ett antal problem som vi själva har orsakat genom rent obegåvade politiska beslut. Fortsatta problem med bristande integration och brottslighet. Problem med människors bildning till följd av ett dåligt skolsystem. Och detta får följder vad gäller Sveriges forskning och tillväxt.

Vi kommer att ha demografiska problem. Resurser kommer att behöva överföras från yngre generationer till att ta hand om äldre. Detta kommer att orsaka målkonflikter.

Klimatomställningen och en cirkulär konsumtion har kommit en bit på vägen. Men förmodligen har människor inte riktigt ställt om sin egen livsstil på det sätt som egentligen behövs. Ökade miljöskador, vattenbrist, havsnivåhöjningar och skogsbränder, kommer dock att tunna ut leden bland klimatskeptikerna.

En fungerande fusionsenergin kommer att ge hopp inför framtiden. AI och den tekniska utvecklingen kommer att leda till omfattande förändringar av arbetsmarknaden. Tyvärr kommer den nya teknologin för sent för att hindra mycket av det lidande som världen kommer att drabbas av. Flyktingvågor till följd av klimatkrisen kommer att vara en enorm utmaning för EU och Sverige. Risken finns att en ny fascism växer fram i Europa pga. kampen om livsutrymmet.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Det är omöjligt att svara på. Men förutom klimatproblemen och en oerhörd teknisk utveckling så är vi människor alltid människor. Och det viktigaste för oss är att ha goda relationer med varandra, mat på bordet och tak över huvudet.

Jag hoppas att den existentiella hälsan ökar och att människor har en sundare livssyn än idag.

Publicerat

12 maj 2023

Berättat av

Pelle

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00398

Andras önskningar om framtiden

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!