Vår framtid

Berättat av Percy Westerlund

Man. Född 7 november 1945. Pensionär. Enköping.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Tycker jag, i likhet med många andra, har blivit mer medveten om knappheten på resuser och behovet av vakthållning om miljö och klimat. Min egen största förändring är att jag sedan drygt två år slutat äta animaliskt kött.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Tycker mycket fungerar bra, men sörjer att en tidvis okontrollerad invandring lett till dålig integration och många allvarliga samhällsproblem. Osäkert om den snabbt tilltagande brottsligheten alls går att begränsa. Våra sociala välfärdssystem kommer att utsättas för stora och tilltagande påfrestningar.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Viktigt skapa ökad tolerans och harmoni i samhället. Hoppas vi blir bättre på att se nyktert och utan politisk opportunism på samhällsproblem i vardande.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Jag hoppas Sverige och Norden då kommer att vara del av en framgångsrik europeisk integration, där EU i än högre grad blivit en politisk, social och ekonomisk förebild för omvärlden.

Publicerat

17 maj 2023

Berättat av

Percy Westerlund

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00422

Andras önskningar om framtiden

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!