Vår framtid

  • Peter Söderlind

Berättat av Pernilla Söderlind

Kvinna. Född 29 mars 1968. Butiksäljare. Nyland.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag bor i en liten ort, Nyland i Kramfors kommun. Ca 1.000 personer. Vi har tåget som passerar på väg upp mot Umeå, men som inte stannar ibland vid hållplatsen lite utanför centralorten. Många förseningar samt dåligt med kommunikationer till och från både tåg/flyg samt Nyland och Kramfors som större ort. Mitt drömscenario är cykelbana/ promenadled och direkt busstransport till kommunikationsmedlen vi har i området.

-Logistik som gör att jag inte behöver bil över huvud taget, även för mig som bor utanför större orter som Sundsvall och Örnsköldsvik.

-Önskar även att den lokala butiken (ICA) har lösvikt i matvaror så jag slipper emballaget. Alt. att en butik öppnar med matvaror som inte behöver emballage utan fokuserar på lösvikt. Återvinningsstationen med plast, papp, metall och glas är alltid full… Jobbar på ICA, men har svårt att påverka pga EU regler som sätter stopp, tyvärr.

-Utvecklat mitt företag det senaste året, med massage där jag anpassar bokningstiderna efter busstiderna så jag slipper ta bilen.

-Utvecklar även min egen odling.

-Installerat gjutjärnskamin och klippt elektricitet till min företagsbyggnad.

-Har en bokashi.

-Går och cyklar så mycket jag kan.

-Försöker sprida tanken på samodling, insektsvänliga naturområden på orten jag bor på.

-Påverkar kommunen att inte kapa träd och buskar, utan att istället bevara och plantera nytt.

-Önskar kommunen börjar tänka själva när det gäller hållbarhet, en biologisk mångfald och större folkhälsa.

Västernorrland leder ligan i ohälsotalen bland invånarna… tyvärr.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Kommunikation länder emellan. Tågförbindelser, båtförbindelser, vandring/cykelleder. Det ska vara lätt att semestra på annat sätt än att ta bil eller flyga genom länder.

Mer lokalt producerade varor genom incitament från alla stater att gynna de lokala producenterna. Bort med alla långväga frakter som tillåter vansinneslogistik som skörd i ett land, process i ett annat och packning i ett tredje.

Givetvis ska energiförbrukningen dras ner genom incitament från regeringar i världens alla länder. Klimatfokus borde genomsyra alla, oavsett var de bor. Eget och allas ansvar över jorden, haven och vår egen hälsa… att förstå att allt hänger ihop!

En större makt från ett organ som FN som kan sätta ner foten och sätta stopp för galenskaper som några få regelvidriga ledare utsätter sitt och andra länders folk för… där även miljön tar skada och förgiftas, vilket försämrar villkoren för framtida generationers överlevnad.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

-Hälsa. Bättre förutsättningar för folkhälsan. Genom att straffbelägga företag som experimenterar med gifter och hormonstörande och cancerframkallande ingredienser i matvarorna, kommer dessa varor försvinna från butikshyllorna. Större och mer hälsosamt livsmedelsutbud skapar större folkhälsa och kortar köerna inom sjukvårdssektorn.

-Mindre processindustri skapar lägre energiförbrukning och transportkostnader blir även lägre. Vi behöver inte allt detta överflöd vi vältrar oss i för tillfället, vi behöver tänka på vad som egentligen är viktigt. Att må bra, slippa smärta och sjukdomar i onödan, att det finns möjligheter och kapacitet till de som verkligen behöver läkarhjälp.

-Större biologisk mångfald skapar ett hälsosamt och mer effektivt odlingsklimat i Sverige och andra länder.

-Ett större fokus på människans integrering med djur, natur och miljö, skapar även ett djupare och med innerligt medvetande om vårt inre samt vår existens i helhet. Många har i dessa krigs- och miljöförstöringstider, tappat syfte och mål…

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

-Kommunikation länder emellan. Tågförbindelser, båtförbindelser, vandring/cykelleder. Det är lätt att semestra på annat sätt än att ta bil eller flyga genom länder. Bilen är inte det viktigaste transportmedlet längre. Och landsgränser är utsuddade. Vi är världsmedborgare!

-Mer lokalt producerade varor tack vare fler lokala producenter.

-En större makt från ett organ som FN som kan sätta ner foten och sätta stopp för galenskaper som några få regelvidriga ledare utsätter sitt och andra länders folk för.

-Lägre energiförbrukning tack vare incitament från regeringar i världens alla länder. Klimatfokus genomsyrar alla, oavsett var de bor. Eget och allas ansvar finns. Ansvar och respekt över jorden, haven och vår egen hälsa…

-Medvetandenivån och förståelsen finns nu, över hur allt hänger ihop och hur mänskligheten integreras i allt som existerar runt omkring oss!

Med förståelsen kommer syfte, hälsa och empati♥️

Publicerat

16 april 2023

Berättat av

Pernilla Söderlind

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00290

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!