Vår framtid

Berättat av Pontus Carlweitz

Man. Född 28 januari 1966. Museiintendent. Borås.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag önskar att arbetstiden kunde förkortas (arbetar heltid idag) och möjlig pensionsålder sänkas, så att jag kan tillbringa mer tid åt min familj (fru + katt) och fritidsintressen/hobbies (naturvandringar, fotografi och modellbygge). Skulle gärna vilja kunna släppa lägenheten (hyresrätt 2 r o k i Borås) för att permanent flytta till min hustrus mormors lilla gård och lägga mer tid på eget odlande till vår mathållning.

Jag är övertygad om att förr eller senare kommer nutidens samhälls-/världsutveckling leder människan in i en miljö- /ekologisk och hälsomässig återvändsgränd. Dagen övertro på digitalisering och evig (materiell) tillväxt leder till ett mycket sårbart, icke redundant sätt att leva. Dagens kortsiktighet kommer stå mänskligheten dyrt, liksom hela ekosystemet. Tyvärr kommer allt för få ta varmingssignalerna på allvar och ”vinstintresse” kommer gå före förnuft och varningar ända till dess en kollaps av samhället som vi känner det idag kommer. Inte så att ”jorden går under” men det kommer bli något slags ”reboot” som blir oerhört traumatiskt.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Den väg mänskligheten slagit in på där välfärd mäts i materiella tillgångar och konsumtionsförmåga leder obönhörligen förr eller senare till en kollaps av det mänskliga samhället som vi känner det idag. Detta har påpekats av många och varningssignalerna om vårt ohållbara kortsiktiga sätt att leva är otaliga – men ”vinstintressen” och kortsiktighet vinner gång på gång över förnuft. Civilisationer har ”gått under” tidigare och så kommer att ske igen – dock i en betydligt mer global omfattning än någonsin tidigare. Tyvärr har människan generellt sett föga lärt av historien.

Någon ”jordens undergång” kommer dock inte – planetens redundans överstiger vida det mänskliga samhällets. Men vad skall till för att människan (vår tids samhälle generellt) skall byta spår och börja bygga ett nytt utifrån helt andra, långsiktiga och medmänskliga premisser? Något drastiskt utan tvekan.

Idag har vi byggt in en otrolig sårbarhet i det ”moderna” samhället: digitaliseringen, ”on-demand” system (inga backup-lager), effektivitetshets och ”ideal” som får människor att må sämre (fr a psykiskt/känslomässigt) än någonsin… Vi måste hitta tillbaka till en småskalighet – inse att tid ÄR värdefullare än pengar och prylar.

Bara under den korta tid jag levt (född 1966) tycker jag mig ha upplevt en enorm förändring i attityder och synen på varandra. Tyvärr sällan till det bättre.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Önskar en värld och ett samhälle där tid tillsammans, medmänsklighet och respekt för djur/natur/miljö väger tyngre än kortsiktiga materiella ideal, vinstintressen (idag ofta ren girighet) och effektivitet.

Tror tyvärr människan i sig själv är oförmögen att bryta dagens onda cirkel och åstadkomma ett radikalt annorlunda samhälle. Men jag är samtidigt övertygad om att människan inom en relativt snar framtid kommer bli varse att det inte enbart är upp till oss hur vi behandlar vår jord (vår planet alltså).

Vi kommer att inse att vi inte är ensamma. Detta kommer först sannolikt leda till förvirring, kaos och panik. Men i slutändan leda till den förändring som måste till om människan överhuvudtaget skall kunna fortsätta existera.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Tror tyvärr människan i sig själv är oförmögen att bryta dagens onda cirkel och åstadkomma ett radikalt annorlunda samhälle. Men jag är samtidigt övertygad om att människan inom en relativt snar framtid kommer bli varse att det inte enbart är upp till oss hur vi behandlar vår jord (vår planet alltså).

Vi kommer att inse att vi inte är ensamma. Detta kommer först sannolikt leda till förvirring, kaos och panik. Men i slutändan leda till den förändring som måste till om människan överhuvudtaget skall kunna fortsätta existera. Och då på villkor som är radikalt annorlunda än de grundvalar som hittills styrt samhällets utveckling.

Jag tror vi kommer se ett småskaligare samhälle. Åter till småskaligare produktion och betydligt mer återhållsam konsumtion. Åter till en högre grad av analog teknik och bort från dagens tro på digitalisering som den allenarådande framtidslösningen (avseende bl a lagring och kommunikation). Återbrukande och återvinnande kommer att vara helt centralt.

Vi kommer successivt övergå till en mer vegetarisk kosthållning.

Publicerat

24 april 2024

Berättat av

Pontus Carlweitz

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00712

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!