Vår framtid

Berättat av Sten Ahlberg

Man. Född 14 juli 1936. Cirkelledare. Västerås.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Efter att jag på morgonen vaknat och konstaterat att jag fortfarande lever kvar i den materiella världen så ger jag mig själv en klapp på axeln och konstaterar att jag bidrager till att höja medelåldern för svenska män. Jag blir inom kort 87 år.

Jag lever bra med hyfsad hälsa, har god pension och bra bostad i bra område. Jag har god kontakt med min familj, bestående av son och sonhustru, sonson med fru och min sonsonsson samt sondotter med sambo (snart gifta). Jag håller god kontakt med släkt oh vänner, inför jul sänder jag ca 80 fysiska julkort.

Men livet har förändrats sedan min fru avled för fem år sedan, vi var gifta i 60 år.

Efter första djupa sorgeåret har jag arbetat mig upp ur en djup grop.

Jag håller mig nu mycket aktiv med intellektuella uppgifter. Jag har gjort omfattande släktforskning på både mina föräldrars och min frus sida. Och min son och mina barnbarn har fått ta del av resultaten i nedskriven form. Även en kusin på min fars sida har tillsammans med döttrar mottagit information om våra gemensamma förfäder. Vissa uppgifter har överraskat.

Sedan drygt ett år har jag tagit uppgift att vara cirkelledare inom Studieförbundet Vuxenskolan. Jag besöker varje vecka ett demensboende och träffar 8-10 av de boende på hemmet. Under drygt en timma genomför jag ett samtalsprogram för att gemensamt minnas flydda tider, jag tillhör ju samma generation som de boende. Metoden kallas för Salutogen Reminiscens, med hjälp av samtal, föremål, bilder och musik väcker jag minnen till liv. Minnen som för en stund skapar glädje och goda känslor hos de dementa.

Jag ska inom kort besöka ytterligare ett vårdhem med gäster som har begynnande kognitiv svikt. Och efter sommaren ska jag samarbeta med kommunens specialist-team för vård av personer med demensdiagnos inom området Reminiscens.

Dessa åtaganden fungerar bra för mig och min egen mentala hälsa.

Inom Vuxenskolan Västmanland är vi nu tio äldre personer som besöker äldreboenden för

antingen högläsning eller reminiscens-liknande aktiviteter. Det uppskattas!

Personalen är oftast mycket yngre och har i flera fall vuxit upp inom annan kultur, de kan ej prata med de boenden om ”gångna tider”.

Så jag har funnit en ny uppgift på gamla dar.

Och ämnar fortsätta så här så länge jag klarar av det.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag är glad och stoll över att mina barnbarn genomfört akademiska studier med examina, att de har kommit igång bra med karriärerna inom både arbete och bostad. Och att de har fina familjebildningar, varande och blivande. Min sonsonsson är endast tre år, honom önskar jag lycka till i livet. Men han kommer att möta många utmaningar i sitt liv – förmodligen fler än hans förfäder.

Kommer välfärden i Sverige räcka till? Allt äldre befolkning, allt färre med arbete och inkomst.

Hur påverkas vår arbetsmarknad genom migrationen? Finns jobb för alla?

Kommer miljöförsämring i vissa delar av världen skapa miljöflyktingar vilka behöver stöd?

Nato-medlemskap och svensk militär upprustning. Hur mycket får vi råd med?

Mycket starkt försvar kommer att behövas.

Energiförsörjningen kommer att vålla problem för främst utbyggnad av industri i Sverige.

Rejäl utbyggnad av modern kärnkraft måste ske snabbt!

S.k. politiker är ju inga trollkarlar – de är förtroendevalda. Och tyvärr mer måna om att bli återvalda så att de kan få fortsatt bra plats nära köttgrytorna! De ska följa partilinjer i första hand, vettiga och förbättrande förslag blir därför hindrade av partipolitik.

Framtiden blir komplicerad. Fler problem än möjliga lösningar.

Och Kinas ekonomiska expansion med växande företagsägande även i Sverige är skrämmande!

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Mina önskemål är enkla – men svåra:

Jag önskar att mina ättlingar om 30 år – och i all framtid ska kunna

– Andas helt ren luft

– Dricka helt rent vatten

– Äta näringsrik och giftfri föda

– Slippa möta pandemier orsakade av muterade bakterier och virus

– Ha råd och möjlighet att utbilda sig på erforderlig nivå

– Ha råd och möjlighet att bilda familj samt att skaffa erforderlig bostad

– Våga skaffa barn till denna och för kommande värld

– Slippa en värld med internationella konflikter och krig

– Leva i en värld med ohotad miljö

– Använda ren och fossilfri energi

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Min farfar föddes 1872. Det är 300 år från min farfars födelse fram till vårt framtida år 2173.

Från 1872 till idag har vi blivit sex generationer inom familjen Ahlberg – och ytterligare sex generationer torde det blir fram till år 2173.

Mitt svar på föregående fråga gällande livet om 30 år duger väl som svar till hur jag önskar att livet för våra efterlevande ter sig om 150 år.

Ren luft – rent vatten – ren förnybar energi.

Vi är dock inte berättigade att försöka flytta vår civilisation till någon annan planet!

Om vi genom olämpligt leverne har förstört levnadsmöjligheter på denna jord, Tellus,

så har vår mänsklighet ej gjort sig förtjänt av att förstöra ytterligare en planet!

Publicerat

12 april 2023

Berättat av

Sten Ahlberg

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00272

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 760 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 760 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!