Vår framtid

  • Emma Gustafsson

Berättat av Ulf Gustafsson

Man. Född 26 april 1962. Kock. Göteborg.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag är orolig – samtidigt som jag ändå är ganska förtröstansfull – för mina barns framtid. Det handlar naturligt nog om klimatproblemen, alla forskares varningar sedan 70-talet men politikernas ofantliga oförmåga att skrida till handling. Jag är rädd för att mina barn om bara 40 år kommer att tvingas leva med brist på mat och vatten. I Sverige. Naturligtvis vill jag inge mina barn framtidstro så när.vi pratar vänder vi det vilka möjligheter som ligger framför oss. För det kommer det nog också att göra. Alla dessa gruvor som skall uppstå överallt i Sverige behöver ju geologer. Att människor får arbetsskador, förslitningsskador, tränar fel på gymmen m m gör att min ena son har jobb som fysioterapeut. Min yngste son, om han inte vill.bli geolog, vill han jobba med FN. Hjälpa människor ute i världen. Försöka få till stånd samtal istället för krig. Sånt. Jag har två söner som båda vill hjälpa andra, det är väl fint? Min dotter jobbar på förskola och hjälper ju barnen där att få med sig både kunskaper och en bra värdegrund.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag tycker att det i alla kommuner och regioner ska finnas medborgarråd som diskuterar aktuella frågor och även kommande frågor. Att det skrivs in i kommunallagen att den parlamentariska representationen måste lyssna till medborgar-råden och väga in dessas åsikter inför beslut. Det är från medborgarhåll, vanliga människor, det kan komma insiktsfulla och självupplevda tankar om vad som inte fungerar, vad som blivit sämre och borde göras bättre inom välfärd, skattesystem, pensionssystem, sjukvård och energiförsörjning.

I Sverige fungerar mycket inte just nu. Ett fascist-parti styr med hjälp av sillmjölkar i tre andra partier. Ordet politik har blivit ett skällsord. Regeringen har lagt ner de nödvändiga klimatmål världen enades kring i Paris. SD driver igenom angiverilag, telefonavlyssning, snart visitationszoner som gör Sverige till ett främmande land. Nej, medborgarråd skulle vara väg att gå för att stoppa korruptionen, tvinga politikerna att ta folkets åsikter i åtanke.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

De förtroendevalda på alla nivåer är enligt lag tvunga att redovisa vilka de träffar, vilka de får stöd från, vad maten handlar om. Att vara förtroendevald ska vara att förvalta ett förtroende, inte som idag en karriärväg som sedan slutar på ett lobbyingföretag där de sitter dagarna i ända och försöker pressa sin f d politikerkollegor att fatta beslut till någons favör.

Jag tror att vi i Sverige om 30 år tyvärr tvingats skala ner på välfärd, skola och sjukvård. Vilket såklart är förskräckligt. Automation har fortsatt tränga ut människor från arbetsmarknaden. Det har förevarit en diskussion om medborgarlön men partierna har inte kunnat enas i frågan.

Kebnekajse och andra glaciärer i Norden och övriga världen smälter och är snart helt.borta. Det gör att färskvattenptoblemet runt om i världen växer. Människor måste dricka och vattna sina odlingar. Om 30 år har vi i Sverige upplevt den första flyktingvåg som handlar om vatten. I olika delar av världen startas krig om vatten, som när Egypten och Eritrea krigade om Nilen.

Runt om i världen uppstår andra problem. Den kraftiga användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel har på vissa platser slagit ut jorden fullständigt. Kvar är bara öken.

Vi i norr är lite lyckligt skattade. Här har gammal obrukbar åkermark tagits tillvara men odlas utan kemikalier.

Problem med livsmedelsförsörjningen har gjort att det numera, år 2053, inte är konstigt att använda insektsfärs i en burgare eller att äta alger. Nötkött fläskkött och fisk är för dyrt. 75 procent av Sveriges befolkning är vegetarianer. Inte bara av eget val utan p g a kostnaden. De flesta har inte råd. Däremot har många svenska hem ett system för hydroponisk odling.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Norge, Finland och Sverige var alla med i Nato. Det var en hård tid då alla drogs in i kriget mot Ryssland och deras allierade. Att kriget till sist tog slut hade till ganska stor del med det alltmer försämrade klimatet. Livsmedelsfrågan var också ett akut mot kriget. Det gick inte att hålla på.

Alla tre länder drabbades av kriget på olika sätt. Attacker och döda och skadade ja, men också att många svenskar, norrmän och finländare dog i strider väldigt långt hemifrån. Ett krig som handlade om naturresurser och utspelades även i Arktis och Antarktis.

Kriget stöpte om världen och Sverige, Norge och Finland lämnade Nato och skapade en egen union. EU finns kvar men är en tullunion och arbetar mest med att försöka hantera klimatkrisens effekter. Norra Europa har blivit viktigare för livsnedelsframställning.

Mina tre barn gick samman på 2030-talet och köpte en bit mark med boningshus, skog och en sjö. Mina barnbarn tog över och verksamheten har hela tiden drivits utifrån målet att familjen/släkten ska vara så självförsörjande som möjligt. Fiskdammar, växthus, ny teknik för bevattning tillämpas och inget går till spillo. Öm det nånting som förändrats drastiskt mot gamla tider så är det livsmedelsframställning och hur vi hanterar vatten. Vatten är mer värt än guld, det märks såna dagar då det blåser torra och dammiga vindar från syd.

Publicerat

22 september 2023

Berättat av

Ulf Gustafsson

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00561

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!