Vår framtid

  • Selfie, jag själv har tagit den på mig själv

Berättat av Ulrika Lannér

Kvinna. Vuxenstuderande pensionär. Kristianstad.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag tycker att allt fungerar om vi visar respekt för och har tålamod med varandra. Det som är svårt för oss är vårt energiberoende. Hur ska vi lösa detta på ett miljövänligr ätt? Ett annat problem är att de intelligentaste och mest välutbildade personerna i vårt samhälle inte värderas tillräckligt och därför inte anlitas för att lösa samhällets viktigaste problem. De med våldskapital och lägre utbildning verkar vara mer makthungriga. Därför bör samhällets regler tydligt gynna laglydiga och ge makt åt välutbildade, intelligenta med gott omdöme och en varm, vänlig, välvillig inställning till sina medmänniskor.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Mera självförsörjande odlande småhushåll bör uppmuntras. Ett civilsamhälle där alla har en krisberedskap och kan hjälpa sina medmänniskor utan ekonomisk ersättning, när det behövs. Ett lyssnande engagerat samhällsengagemang ska vara en självklarhet för alla medborgare. Ingen ska behöva vara hungrig eller bostadslös. Barnen och barndomen ska vara viktigast och stå i fokus för forskning. Fred ska vara det viktigaste och mest överordnade för makten och en självklarhet för alla. Sverige ska ligga långt framme inom freds- och konfliktforskning.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Miljöproblemen är lösta. Sverige medverkar i rymdprojekt. Människor har hittat lugna, fredliga sätt att leva på. Våra ledare har bättre utbildning och större intelligens och förståelse än idag. Alla har mer tålamod och välvilja eftersom vi arbetar färre timmar och följdaktligen kan ta hand om varandra på ett bättre sätt. Alla som vill har arbete. Alla som vill och har tid hjälper till inom vård, miljö och försvar. Detta är lagstadgat som en samhällsplikt för alla att utföra under minst 12 mån av sitt liv men frivilligt när, hur och var.

Publicerat

2 maj 2023

Berättat av

Ulrika Lannér

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00364

Andras önskningar om framtiden

Gör som 760 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 760 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!