Vår framtid

 • Camilla Dal

 • Camilla Dal

 • Camilla Dal

 • Camilla Dal

 • Camilla Dal

 • Camilla Dal

 • Camilla Dal

 • Camilla Dal

 • Camilla Dal

 • Camilla Dal

 • Camilla Dal

 • Camilla Dal

 • Camiila Dal

 • Camilla Dal

Berättat av Virk-Lisa

Kvinna. Född 25 mars 1961. Konstnär och frilansskribent. Gävle.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag önskar att miljön var bättre där jag bor, färre bilar, renare luft, möjligheter att odla, fruktträd och bärbuskar för alla. Jag önskar också att pengar inte var så viktiga som de är nu. Jag är konstnär och frilansskribent och mitt arbete är inte mycket värt, tycker de som ger mig lön. Men jag trivs med mitt arbete. Så är det. Ag tycker om att skapa och dela med mig av det.

Jag önskar större omsorg om allt som lever, mindre rovdrift och mindre tvång att anamma en massa teknik.

Helst skulle jag vilja bo i naturen, och ändå enkelt kunna ta mig in till staden, med ett klimatsmart och praktiskt tåg.

Jag älskar min odlingslott och trivs i mitt hem och med min familj och mina vänner. Men det är dåligt att det krävs bil för så mycket, som att åka till återvinningen, för att ta en konkret sak. Jag tycker om att cykla och gillar att det finns bra cykelbanor. Men jag gillar inte kalhyggen och att det tar allt längre tid att komma till orörd natur.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Orättvisor och klyftor i världen är för stora. Naturen missbrukas och resurserna förbrukas på ett slösaktigt sätt. Arbetet fördelas inte rättvist, många är arbetslösa och bortsorterade, alldeles för många är hemlösa, även i Sverige, i staden där jag bor. Än så länge är vi fria att säga vad vi tänker här i Sverige, men demokrati och frihet och mänskliga rättigheter behöver respekteras och stärkas i världen. En bra sak är att kommunikationer underlättas medhjälp av internet. Men makten över jordens tillgångar är fel fördelad. Och är det så säkert att mer teknik är lösningen på allt? Vi måste sluta kriga och lägga så stora resurser på militär och krigsmateriel.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Om trettio år är jag 92. Om jag lever. Jag önskar att de som lever då har en fin miljö, lever i fred och frihet, har tillräckligt med mat, sjukvård och lever bra liv utan dagens överkonsumtion, miljöförstöring och rovdrift. Världen är en mer rättvis plats, där människor hjälps åt istället för att konkurrera om allt. Klimatvänlig energi har utvecklats mycket och såväl kärnkraft som fossila källor är borta. Vi behöver inte arbeta lika mycket som förr, och fritiden använder vi till umgänge, kultur och allt som har med våra sinnen att göra. Kreativitet är något som är självklart för alla människor, på vägen mot en bättre framtid.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Här lever människor från hela världen i frihet och respekt. Ojämlikhet och orättvisor är utrotade. Alla människor lever enligt följande devis: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Lidandet är inte utrotat, men alla människor har möjlighet att förverkliga sig under sitt liv, oavsett om detta liv blir långt eller kort.

Tyvärr är risken stor att det inte blir så, men jag vill försöka se bortom dystopierna och se en framtid för mänskligheten här på jorden. Att vi kan lösa de problem vi står inför, där mycket tyvärr orsakats av den teknik som samtidigt gjort livet bekvämt för många människor. Kan vi lära oss att leva med mindre anspråk, med större fokus på varandra och den goda vardagen? Kan vi leva i samhällen utan destruktiva hierarkier?

Kan vi lösa miljö- och klimatproblemen? Kan vi leva i fred? Ödesfrågorna är många.

Publicerat

25 april 2023

Berättat av

Virk-Lisa

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00319

Andras önskningar om framtiden

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!