Vår framtid

Berättat av Viveka Strand

Kvinna. Född 19 augusti 1971. Biolog. Åled, Halland.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Det är väldigt bekvämt att leva 2023, men ibland lite ensamt. Jag skulle önska att vi träffades mer ”på riktigt”, inte via skärmmöten eller som meddelanden på sociala medier. Jag skulle vilja vara mer på min arbetsplats, och att många av mina kollegor också fanns där. Det skulle vara trevligt, och många arbetsuppgifter skulle lösas snabbare och med bättre resultat om man kunde prata med någon i förbigående om ”småsaker” som dyker upp, men som inte känns tillräckligt viktiga för att ringa upp någon.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Tyvärr är det så många svåra frågor som måste lösas på senare år, att politikerna varken vill eller kan ta tag i alla. Pandemi, kriget i Ukraina, lågkonjunktur, energiomställning, skenande prisökningar, gängkriminalitet, utanförskap, det sjätte massutdöendet, dåligt underhållna järnvägar, undermålig skola och äldrevård, hög grad av psykisk ohälsa, samhällets ökade sårbarhet i och med digitaliseringen…

Jag skulle önska att vi ställde om, så att vi lever på ett sätt som påverkar naturen och miljön mindre. Och att kvinnor kan leva friare och lyckligare, idag är många alltför ansvarstagande i hemmet, på jobbet och för samhällets alla problem. Jag skulle också vilja att alla som bor i Sverige känner sig välkomna, motiverade att lära sig svenska, vill anamma våra grundläggande värderingar och kan se en framtid i landet som inte innehåller kriminella handlingar.

Det är bra att man arbetar med internationella överenskommelser om viktiga frågor.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Om 30 år vill jag att Sverige återfått känslan av ett land som är tryggt att bo i, där alla har tillgång till meningsfull sysselsättning, sjukvård inkl. tandvård, skola, äldreomsorg. Jag vill att det ska finnas tydliga spelregler som alla följer. Jag önskar att det finns en stor tilltro till politiker, myndigheter och samhället i övrigt. .Jag önskar att folk fortfarande har anledning att ses, och att folk känner sig sedda och behövda.

Jag vill att folk ägnar sig mindre åt miljöpåverkande konsumtion och kan leva på mindre ytor, och att man i högre grad kan använda saker gemensamt. Många saker bör gå att hyra lättare än idag. Jag vill ändå att det ska gå att resa långt bort i bland.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Jag vill att Sverige är ett land där det finns stora vilda skogar, pittoreska skärgårdar, forsande älvar med lax och flodpärlmusslor, att det finns fisk i havet och att alla får lov att vara i naturen.

Jag vill att det går att leva bekvämt men med färre och bättre prylar som inte kräver en massa underhåll utan bara fungerar.

Jag vill att folk lever i ett sammanhang där de känner sig sedda, har nära sociala relationer, kan utforma sitt liv ganska fritt men ändå uppfattar sig som en del av samhället.

Jag vill att Sverige ska vara ett land man känner sig stolt över, och att alla svenskar ska känna samhörighet och dela språk och grundläggande värderingar.

Om 150 år hoppas jag att Norden stärkt sitt samarbete avsevärt och att vi som medborgare känner stor tillit och samhörighet mellan länderna. Vi har mycket att vinna på att fokusera på våra likheter och driva viktiga frågor gemensamt.

Jag hoppas att skillnaden mellan världens länder har minskat när det gäller t ex levnadsstandard och utbildningsnivå men att det ännu finns tydliga kulturella särdrag. Jag är rädd för att Kina och kanske Indien har väldigt stort inflytande över andra länders ekonomi och politik.

Publicerat

4 november 2023

Berättat av

Viveka Strand

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00600

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 779 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 779 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!