Vår framtid

Berättat av Yasmine

Kvinna. Född 13 april 2005. Skola. Stockholm.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Det som jag tycker fungerar bra idag är framförallt tekniken. Tekniken har på så kort tid tagit över världen. Den utvecklas konstant och har blivit en viktig del för dagens mänsklighet då de har blivit så användbart. En annan sak som jag tycker fungerar bra är utbildningen. Det är något som fungerar i de flesta länderna men absolut inte alla då. Men i de länder där utbildningen fungerar så har studenter väldigt bra chanser till att kunna få ett bra arbete i framtiden och kunna försörja sig. Om vi bara ska prata om Sverige så är Sverige förmodligen än av de länder som har den bästa utbildningen och förutsättningen för studenter. Då de finns många bra skolor och universitet som det läggs mycket pengar på för att studenter ska kunna få så bra förutsättningar som möjligt. Något som jag skulle vilja förändrar har att göra med miljön. För att miljön är något som är väldigt viktigt men som mänskligheten knappt bryr sig om och inte tar hand om. Vardagliga val som vi människor gör att ha en sån stor påverkan på miljön som tillexempel att slänga skräp på marken, att välja transport medel som släpper ut mängder av avgaser och konsumera mer än vad som är nödvändig. Dessa exempel som jag tog upp kan ha en sån stor negativ påverkan på miljön men det är något som vi inte tänker över.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Jag vill främst att mänskligheten ska ha insett att miljön är något som ligger väldigt illa till och att man ska ha börjat fundera över vad man kan göra för att förbättra den. Skulle vilja att alla till exempel skulle införskaffa sig elbilar, att människor ska blivit bra på att källsortera och återvinna. Även att man ska konsumera mycket mindre och bara konsumera det som är nödvändigt och även börja konsumera mycket mer second hand.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Jag tror att livet i världen om 150 år kommer generellt att se ut på detta vis. Att alla kommer att ha elbilar, självkörande bilar eller flygande bilar. Att människor har börjar ta miljön på allvar och börjar bry sig om den mer och ta hand om den mer.

Publicerat

7 juni 2023

Berättat av

Yasmine

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00468

Andras önskningar om framtiden

Gör som 763 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 763 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!